Home
Resources
More Obituaries for Ruairidh MacASGAILL
Looking for an obituary for a different person with this name?

Ruairidh MacASGAILL

Memories Condolences

Ruairidh MacASGAILL Memories
MacASGAILL
Ruairidh Mar chuimhneachan air Ruairidh MacAsgaill, Beàrnaraigh, na Hearadh, a chaochail 30.11.2011. An-còmhnaidh nar smuaintean agus nar cridhe le gaol gu sìorraidh Si'saidh agus Màiri.
Published in Stornoway Gazette on Nov. 29, 2018
Read More
Give others a chance to express condolences. Not right now.